GROUPE (A)

JOURNEE DU VENDREDI 02 FEVRIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

CHORFA

09h00

U15

JSB.Chorfa # O.Moukaouama

10h00

U17

KHERRAZA

10h00

U15

RC.Kheraza # AFAK.Chitaibi

11h00

U17

HADJAR EDDISS

09h00

U15

CR.Hedjar Dis # USM.Berrahal

10h00

U17

DIDOUCHE M N°02

09h00

U15

HOR.Annaba # CRB.Annaba

10h00

U17

 

JOURNEE DU VENDRED 02 FEVRIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

TAMRABET

09h00

U19

CRB.Annaba # HOR.Annaba

JOURNEE DU SAMEDI 03 FEVRIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

CHETAIBI

10h00

U19

AFAK.Chetaibi # RC.Kherraza

REPORTE

-

U19

O.Moukaouama # JSB.Chorfa

KALITOUSSA

10h00

U19

USM.Berrahal # CR.Hedjar Dis

GROUPE (B)

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

BERGOUGA

09H30

U15

CO.Sidi.Amar # JS.Houda

10H30

U17

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

SIDI SALAM

10H30

U15

CA.Ain.Jbara # US.Draa.Riche

11H30

U17

REPORTE

-

U15

FC.Benabed.Amar # US.Chaiba

-

U17

JOURNEE DU MARDI 30 JANVIER 2018

DIDOUCHE M

N°01

14H00

U15

US.Santons # ES.Annaba

15H00

U17

 

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

DRAA RICH

10H00

U19

US.Draa.Riche # CA.Ain.Jbara

SIDI AMAR

13H30

U19

US.Chaiba # FC.Benabed.Amar

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

DIDOUCHE M N°(01)

10H30

U19

ES.Annaba  # US.Santons

JOURNEE DU MARDI 30 JANVIER 2018

DIDOUCHE M N°(02)

15H00

U19

JS.Houda # CO.Sidi.Amar

Exempt JBAC.Annaba

GROUPE (C)

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

CHETAIBI

10H00

U15

NRM.Chetaibi # USM.Kheraza

11H00

U17

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

EL BOUNI

10H30

U15

JS.El.Bouni # JS.Treat

11H30

U17

REPORTE

-

U15

JS.Annaba # US.Annaba

-

U17

-

U15

NC.Annaba # CRM.Oued Dheb

-

U17

 

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

TREAT

10H00

U 19

JS.Treat # JS.El.Bouni

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

KHERRAZA

10H00

U19

USM.Kheraza # NRM.Chetaibi

DIDOUCHE M N°(02)

09H00

U19

CRM.Oued Dheb# NC.Annaba

JOURNEE DU MARDI 30 JANVIER 2018

DIDOUCHE M N°(02)

13H30

U 19

US.Annaba # JS.Annaba

Exempt AJ.Annaba

 

GROUPE (A)

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

TAMERABET

09H00

U15

O.Moukaouama # RC.Kheraza

10H00

U17

KALITOUSSA

09H00

U15

USM.Berrahal # HOR.Annaba

10H00

U17

DIDOUCHE M N°02

09H00

U15

CRB.Annaba # JSB.Chorfa

10H00

U17

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

CHETAIBI

10H00

U15

AFAK.Chitaibi # CR.Hedjar Dis

11H00

U17

 

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

HADJAR EDISS

10H30

U19

CR.Hedjar Dis # AFAK.Chitaibi

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

KHERRAZA

09H30

U19

RC.Kherraza # O.Moukaouama

CHORFA

09H30

U19

JSB.Chorfa # CRB.Annaba

DIDOUCHE M N°01

12H30

U19

HOR.Annaba # USM.Berrahal

 

JOURNEE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

SIDI AMAR

15H00

S

US.Chaiba # JSB.Chorfa

BERRAHAL

14H30

S

USM.Berrahal  # US.Annaba

 

JOURNEE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018

LIEU

HOR

CAT

RENCONTRE

KHERRAZA

14H00

S

USM.Kheraza # CO.Sidi.Amar

DIDOUCHE. M  N° (02)

11H00

S

O.Moukaouama # NC.Annaba

12H30

S

JS.Houda # HOR.Annaba

DIDOUCHE. M  N° (01)

14H30

S

FC.Benabed.Amar # JBAC.Annaba